วันนี้เรียนรู้จากแสงแดด ไม่มีราคา ไม่เสียเงิน แค่เอามือไปรับแสง ตื่นเต้นว่าจับไม่ได้ ล่องหนประมาณนั้น
ได้ประสบการณ์ความตื่นเต้น ได้ศัพท์ใหม่ๆ สนุก
สิ่งง่ายๆรอบตัว ช่างคิด ช่างสังเกต ก็ทำให้ลูกพัฒนาได้มากมายกว่าเราคิด 🙂

การเรียนรู้ไม่มีสูตรตายตัว ถ้าพ่อแม่คิดว่าดี ทำแล้วมีความสุข ทำเลย😊👌🏻

เด็กเล็กสามารถซึมซับสิ่งรอบตัวได้ดี
ขั้นแรกคือความเข้าใจ ตอบสนองลูกตั้งแต่เป็นเด็กทารกมีเวลา กอด หอม คุยกับลูก ถ่ายทอดกันต่อ
อาจไม่ต้องอ้างอิงค่าเฉลี่ยตามหนังสือไปทุกเรื่องตามทฤษฎีเป๊ะๆ มุมมองเปลี่ยน ไม่ตึงไปหมด ความสุขจะเพิ่มขึ้นจริงๆ

#Rockyjourney

Facebook Comment
Menu