ในวันที่หน้าบ้านน้ำท่วม พื้นที่การวิ่งเล่นลดลง ได้แต่เกาะขอบน้ำมอง เกิดมายังไม่เคยเจอน้ำท่วม 🙂
ชีวิตคือการเรียนลูกเอ๋ย ปรับตัวอยู่กับทุกสถานการณ์ให้ได้อย่างมีสติ
#Rockyjourney

Facebook Comment
Menu