หลัก 3 ข้อสำหรับการเลี้ยงลูก
เป็นเหตุและผลเข้าใจง่ายใช้ได้จริงที่อยากให้ครอบครัวได้อ่าน

💌ข้อที่ 1 อยู่กับลูกให้นานที่สุดในสามขวบปีแรก
สามขวบปีแรกของลูกเป็นนาทีทองที่พ่อแม่จะสร้างของสำคัญ 3 อย่างที่เขาจะต้องใช้ไปตลอดชีวิต นั่นคือ “ภาพของพ่อแม่ที่ชัดเจน” “สายสัมพันธ์” และ “ตัวตนที่แข็งแรง”

ตอนที่ลูกเกิดใหม่ พ่อแม่ยังไม่มีจริง บ้านที่คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยตนเองอย่างดีที่สุดและมากที่สุดจะช่วยให้ลูกค่อยๆรู้ว่าคุณแม่มีอยู่จริง เริ่มตั้งแต่หัวนม เต้านม อ้อมอก ท่อนแขน ไออุ่น เสียงหัวใจ เสียงเพลง ใบหน้า เหล่านี้ทำให้คุณแม่มีภาพที่ชัดเจนขึ้นในใจ คุณพ่อที่ช่วยเลี้ยงและใกล้ชิดลูกก็เช่นกัน ภาพของพ่อแม่ที่ชัดเจนในใจของเขาจะอยู่ตลอดชีวิตของเขา ต่อไปในอนาคตแม้ว่าจะมีอะไรไม่เป็นไปตามแผน เช่น พ่อแม่ตายไปเสียก่อน พ่อแม่เลิกทางกัน พ่อแม่กระทำอะไรผิดพลาดร้ายแรง เหล่านี้ไม่สั่นคลอนภาพพ่อแม่ชัดเจนที่สร้างแล้ว

เมื่อลูกโตขึ้น เขาจะคลานและเดินเตาะแตะจากเราไปตั้งแต่ปลายขวบปีแรก วันแรกๆเขาเดินไปสามก้าวห้าก้าวก็จะหันกลับมาดู ว่าพ่อแม่ยังอยู่หรือไม่ เมื่อมั่นใจว่ายังอยู่ก็จะเดินห่างไปอีก ระยะทางที่ทอดยาวออกไปทุกวันนี้เองคือสายสัมพันธ์ระหว่างลูกที่เชื่อมมาหาพ่อแม่ นับวันเขาไปไกลขึ้น ไปโรงเรียน ไปอยู่หอพัก ไปอยู่ต่างเมือง นับวันเขาจะหันกลับมาหาเราน้อยลงทุกที แต่สายสัมพันธ์ที่แข็งแรงจะทอดยาวไม่สิ้นสุดและแข็งแรงตลอดกาล สายสัมพันธ์นี้เองคือเครื่องมือเหนี่ยวรั้งไม่ให้ลูกเตลิดออกนอกทางหรือเข้าหาอบายมุขโดยง่าย ไม่ใช่วิชาศีลธรรมอย่างที่เข้าใจกัน

เมื่อพ่อแม่ชัด สายสัมพันธ์แข็งแรง เด็กเล็กจะเริ่มสร้างตัวตน ตัวตนคืออะไรที่เขาจะต้องใช้ไปตลอดชีวิต ใช้ทดสอบโลก ใช้สร้างสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆในสังคม เด็กที่มีตัวตนชัดจึงมีตัวตนให้รัก ไม่ทำลายตัวเอง ไม่ใช้พฤติกรรมเสี่ยง รวมทั้งไม่ฆ่าตัวตาย

💌ข้อที่ 2 พ่อแม่คือคนสำคัญที่สุดในบ้านและสามัคคีกันในทุกเรื่อง

การเลี้ยงลูกเล็กต้องมีวินัย วินัยเริ่มที่บ้าน พ่อแม่มีหน้าที่สร้างวินัยให้แก่ลูก ถ้าบ้านมีปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยงและตามใจลูกคนละอย่างสองอย่างมักทำให้ลูกสับสนและไม่รู้จะเชื่อใคร ดังนั้นพ่อแม่ควรแสดงตนให้ทุกคนเห็นว่าตนเองเป็นผู้รับผิดชอบการสร้างวินัย กฎ กติกา มารยาทที่เราจะมอบให้แก่ลูก เมื่อไรควรทำอะไรเมื่อไรไม่ควรทำอะไร

วินัยเริ่มง่ายๆด้วยการสอนให้เด็กเล็กทำงานบ้าน งานบ้านเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เด็กเล็กภาคภูมิใจที่เขาทำอะไรบางอย่างสำเร็จ เขาจะรู้ว่าเขาควบคุมสิ่งแวดล้อมได้และควบคุมตนเองได้ เมื่อโตขึ้นเขาจะยังคงความสามารถควบคุมตนเองให้ทำงานบ้านที่น่าเบื่อและการบ้านที่น่าเบื่อให้เสร็จได้ รวมทั้งสามารถบังคับตนเองให้ถอนตัวจากความสนุกเกินขอบเขตหรืออบายมุขตรงหน้าได้ วินัยที่แท้คือความสามารถในการควบคุมตนเองจากภายใน

นอกจากนี้พ่อแม่ต้องพูดจาตรงกันในทุกเรื่อง ไม่ควรมีปรากฏการณ์พ่ออนุญาตแม่ไม่อนุญาต แม่ให้พ่อไม่ให้ ไม่ควรกังวลว่าอะไรถูกหรือผิดใครถูกหรือใครผิดมากเกินไปเพราะในความเป็นจริงแล้วเราไม่รู้อย่างถ่องแท้ว่าควรทำหรือไม่ควรทำอะไร พ่อๆแม่ๆอย่างพวกเราทำอะไรผิดๆถูกๆได้ทุกวัน ดังนั้นหากจะสลับกันผิดถูกบ้างไม่เป็นไร แต่การพูดจาตรงกันสามัคคีกันจะเป็นการส่งสัญญาณให้ลูกรู้ว่าเราสองคนเป็นใหญ่และเขาต้องเชื่อฟัง

💌ข้อที่ 3 ข้อห้ามสามประการ

ในขณะที่เราไม่รู้ว่าควรทำหรือไม่ควรทำอะไร เรารู้ว่ามีสามข้อที่ห้ามทำ คือห้ามทำร้ายคนอื่น ห้ามทำร้ายตนเองและห้ามทำลายข้าวของ ดังนั้นเวลาลูกทำร้ายคนอื่นพ่อแม่ต้องเข้าหยุดทันที เวลาลูกทำร้ายตัวเองก็ต้องเข้าไปหยุดทันที เวลาลูกทำลายข้าวของเพราะถูกขัดใจต้องจัดการเดี๋ยวนั้นอย่าให้มีซ้ำสองอีก ข้อห้ามสามประการนี้เป็นสากล พ้นจากนี้ค่อยๆคุยกันได้ทั้งนั้น

พ้นจาก 3 ข้อนี้ เรื่องอื่นไม่รีบ
ตีพิมพ์ครั้งแรก นิตยสารVmag
บทความโดย นายแพทย์ ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

แนวทางการเลี้ยงลูกหลักๆที่อายเลี้ยงลูกชาย นำแนวทางที่คุณหมอแนะนำมาโดยตลอดดีจริงๆ เป็นเหตุและผลมีข้อพิสูจน์เสมอ

#Rockyjourney

Facebook Comment
Menu